Homepage

Book@YourWish

แบบฟอร์มแนะนำหนังสือ Book@YourWish

รายการหนังสือที่มีผู้แนะนำให้ห้องสมุดสั่งซื้อในรอบ 6 เดือน / List of Books Suggestion

ลำดับ ชื่อหนังสือ ชื่อผู้เขียน วันที่แนะนำ
53 Great Minds in Management: The Process of The… (Paperback)/ISBN 978199276813 by Ken G. Smith, Michael A. Hitt 22 พฤศจิกายน 2560
52 The Oxford Handbook of Management Theorists/ ISBN 9780199585762 Edited by Morgen Witzel and Malcolm Warner 22 พฤศจิกายน 2560
51 ชันสูตรประวัติศาสตร์ เมื่อ คราวสวรรคต รศ. นพ. เอกชัย โควาวิสารัช 28 ตุลาคม 2560
50 การปฏิวัติและการเปลี่ยนแปลงในประเทศสยาม ยาสุกิจิ ยาตาเบ 28 ตุลาคม 2560
49 Blood and Silk: Power and Conflict in Modern South East Asia Michael Vatikiotis 17 ตุลาคม 2560
48 Research Methods in Critical Security Studies: An Introduction Mark Salter, Can E. Mutlu 17 ตุลาคม 2560
47 Demilitarization in the Contemporary World Peter Stearns 17 ตุลาคม 2560
46 Race Rebels: Culture, Politics, and the Black Working Class Robin D. G. Kelley 15 ตุลาคม 2560
45 Desegregating the city : Ghettos, enclaves, and inequality Varady, David P. 15 ตุลาคม 2560
44 American Project: The Rise and Fall of a Modern Ghetto Sudhir Venkatesh 15 ตุลาคม 2560
43 Fin de millénaire Budapest : Metamorphoses of Urban Life Judit Bodnar 15 ตุลาคม 2560
42 Sidewalk Mitchell Duneier 15 ตุลาคม 2560
41 American apartheid : Segregation and the Making of the Underclass Douglas S. Massey and Nancy A. Denton 15 ตุลาคม 2560
40 sentencing and crime policy for sex offenders in japan karen harrison 14 ตุลาคม 2560
39 Korea The Impossible Country มหัศจรรย์เกาหลี: จากเถ้าถ่านสู่มหาอำนาจทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม Daniel Tudor เขียน ฐิติพงษ์ เหลืองอรุณเลิศ แปล 12 ตุลาคม 2560
38 ศึกษาความรุนแรงภาคใต้ : บริบททางนโยบาย ความรู้ การรับรู้ ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ คณะรัฐศาสตร์ 24 กันยายน 2560
37 ข่มขืน : มายาคติและความรุนแรงซ้ำซ้อน กฤตยา อาชวนิจกุล 13 กันยายน 2560
36 Comparative criminal justice and globalization Nelken, David 11 กันยายน 2560
35 Destined for war: Can America and China escape Thucydides’s trap? Allison, Graham 4 กันยายน 2560
34 The perfect dictatorship: China in the 21st Century Ringen, Stein 4 กันยายน 2560
33 What is historical sociology? Lachmann, Richard 26 สิงหาคม 2560
32 Global justice and the politics of information: The struggle over knowledge Croeser, Sky 26 สิงหาคม 2560
31 Strategy : A history Freedman, Lawrence 18 สิงหาคม 2560
30 American power and liberal order: A conservative internationalist grand strategy Miller, Paul D. 2 สิงหาคม 2560
29 American exceptionalism reconsidered : U.S. foreign policy, human rights, and world order Forsythe, David P. and Patrice C. McMahon 2 สิงหาคม 2560
28 U.S. foreign policy and the politics of apology Gerstbauer, Loramy 2 สิงหาคม 2560
27 U.S. foreign policy : The paradox of world power Hook, Steven W. 2 สิงหาคม 2560
26 American exceptionalism: An idea that made a nation and remade the world Restad, Hilde Eliassen 2 สิงหาคม 2560
25 The Obama doctrine: A legacy of continuity in US foreign policy? Bentley, Michelle and Jack Holland 2 สิงหาคม 2560
24 Global perspectives on US democratization efforts: From the outside in Burt, Sally and Daniel Anorve 2 สิงหาคม 2560
23 Readings in American foreign policy: Problems and responses Hastedt, Glenn P. 2 สิงหาคม 2560
22 Cycles in US foreign policy since the Cold War Henriksen, Thomas H. 2 สิงหาคม 2560
21 A concise history of U.S. foreign policy Kaufman, Joyce P. 2 สิงหาคม 2560
20 Wilsonian approaches to American conflicts: From the war of 1812 to the first Gulf War Cox, Ashley 2 สิงหาคม 2560
19 The Obama doctrine: American grand strategy today Dueck, Colin 2 สิงหาคม 2560
18 A world in disarray: American foreign policy and the crisis of the old order Haass, Richard 2 สิงหาคม 2560
17 The king and the making of modern Thailand Rappa, Antonio L. 14 กรกฎาคม 2560
16 On the boundaries: When international relations, comparative politics, and foreign policy meet ็Wiarda, Howard J. 5 กรกฎาคม 2560
15 The consolidation of dictatorship in Russia : An inside view of the demise of democracy Ostrow, Joel M., Georgiy A. Satarov, and Irina M. Khakamada 28 มิถุนายน 2560
14 The naked diplomat : Understanding power and politics in the digital age Fletcher, Tom 22 มิถุนายน 2560
13 The case for democracy : The power of freedom to overcome tyranny and terror Sharansky, Natan and Ron Dermer 22 มิถุนายน 2560
12 The origins of nationalism : An alternative history from Ancient Rome to early modern Germany Hirschi, Caspar 22 มิถุนายน 2560
11 Comparing autocracies in the early Twenty-first Century Volume 1: Unpacking Autocracies - Explaining Similarity and Difference Aurel Croissant, Steffen Kailitz, Patrick Koellner, Stefan Wurster 20 มิถุนายน 2560
10 Comparing autocracies in the early Twenty-first Century Vol 2: The Performance and Persistence of Autocracies Aurel Croissant, Steffen Kailitz, Patrick Koellner, Stefan Wurster 20 มิถุนายน 2560
9 ‘Toward Perpetual Peace’ and Other Writings on Politics, Peace, and History Immanuel Kant, Pauline Kleingeld (editor), David L. Colclasure (translator) 5 มิถุนายน 2560
8 Migration and religion Beckford, James A., ed. 1 มิถุนายน 2560
7 Migration and remittances Connell, John, ed. 1 มิถุนายน 2560
6 Graduate migration and regional development Corcoran, Jonathan, ed. 1 มิถุนายน 2560
5 Global inequality : A new approach for the age of globalization Milanovic, Branko 1 มิถุนายน 2560
4 Digitalization, immigration and the welfare state Blix, Marten 1 มิถุนายน 2560
3 Migration, citizenship and identity Castles, Stephen 1 มิถุนายน 2560
2 Nonviolence and Islamic imperatives Chaiwat Satha-Anand 29 พฤษภาคม 2560
1 การปฏิรูปการเมืองไทย : ฐานคิดและข้อเสนอว่าด้วยการออกแบบรัฐธรรมนูญ ฉบับประชาชน ปี 2540 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 24 พฤษภาคม 2560