วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Recent Issues > ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 (2522) / Vol. 16 No. 3 (1979)

Audio Summary

บทบรรณาธิการ / Editorial

บทบรรณาธิการ [ PDF]

บทความ / Articles

ทฤษฎีการพัฒนาสังคม [ PDF]
การศึกษาพฤติกรรมเบี่ยงเบน : แนวความคิดในทศวรรษที่ 50-70 [ PDF]
มานุษยวิทยาเศรษฐศาสตร์ [ PDF]
วัฒนธรรมไทยและการพัฒนาอุตสาหกรรมประมงและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว [ PDF]
วงจรครอบครัวของสังคมเพลนวิลล์ในสหรัฐอเมริกา [ PDF]
Modern times, Thai culture, and development [ PDF]

บทวิจารณ์หนังสือ / Book Reviews

Sangha and state in Burma : A study of monastic sectarianism and leadership [ PDF]