วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Recent Issues > ปีที่ 45 ฉบับที่ 1 (2558) / Vol. 45 No. 1 (2015)

Audio Summary

บทบรรณาธิการ / Editorial

บทบรรณาธิการ [ PDF]

บทความ / Articles

Revisiting democratization in Myanmar and Indonesia from a comparative perspective [ PDF]
Renewable energy development and environmental justice in Thailand: A case of biomass power plant in Roi-Et province [ PDF]
The emergence of Public-Private-Social Partnership (PPSP) in Very Small Power Producer (VSPP) industry: A case study of Mae Jo micro-hydro power project: The implication for environmental governance [ PDF]
Social enterprise and promotion of safe migration among returned migrants: Case studies of a credit union in Bone district of South Sulawesi Province Indonesia [ PDF]
Christian faith-based development: A case study of World Vision Foundation of Thailand in Karen hill tribe communities [ PDF]
Thailand's move from a pity to a rights-based understanding of disability [ PDF]
Transformative pedagogy: An evaluation of the use of the Learning to Live Together (LTLT) principles in higher secondary schools in Thailand [ PDF]
Education for disaster risk reduction toward change: The case of the 'Climate Change Academy' in Albay province, Philippines [ PDF]

บทวิจารณ์หนังสือ / Book Reviews

The making of Southeast Asia [ PDF]