วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Recent Issues > ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 (2544) / Vol. 32 No. 2 (2001)

Audio Summary

บทบรรณาธิการ / Editorial

บทบรรณาธิการ [ PDF]

บทความ / Articles

Political economy of agrarian transformation & peasant movements in contemporary Thailand: A critical observation [ PDF]
มิกกี้เมาส์กับจักรวรรดินิยมทางสื่อสารมวลชน [ PDF]
ทำไมต้องฆ่า... [ PDF]
ทำไมต้องข่มขืน...!! [ PDF]
An overview of the Thai legislative process [ PDF]
Mung lek nai mung yai : How factions matter in contemporary Thai politics [ PDF]

บทวิจารณ์หนังสือ / Book Reviews

The great divergence : China, Europe, and the making of the modern world economy [ PDF]