วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก

วารสารสังคมศาสตร์เป็นวารสารราย 6 เดือน ตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม)
ชื่อบัญชี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เลขที่บัญชี 045-2-06661-0
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย
กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินทางแฟกซ์มาที่ 02-218-7331 หรืออีเมล narumon.kijpaisal@gmail.com