วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฉบับปัจจุบัน ​(Current Issue) : Vol. 46 No. 1 (2016)

แบบฟอร์มการส่งบทความ (Form of Article Submission)

ข้อกำหนดการส่งบทความ

  1. โปรดอ่าน "คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ"
  2. โปรดตรวจสอบว่าท่านได้ทำตามคำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ ก่อนส่งบทความ

ตรวจสอบว่าบทความของท่านถูกต้องตามคำแนะนำหรือไม่

ข้อมูลผู้ส่งบทความ (Basic Information)

ข้อมูลบทความ (Article Information)

ไฟล์ขนาดไม่เกิน 10 MB รองรับไฟล์ Microsoft Word และไฟล์ Zip เท่านั้น
โปรดใช้ Firefox, Google Chrome หรือ Internet Explore 10 ขึ้นไปในการอัพโหลด

{t:filename}
{t:filesize}